Tijdens de studieperiode in Nijmegen en in Amstelveen heb ik onderzoek gedaan naar implantologische deelonderwerpen.

Scriptie Frontimplantologie

Scriptie Implantologie bij bijzondere zorggroepen

Posterpresentatie Frontimplantologie,

(gepresenteerd op de European Association of Osseointegration te Glasgow)